Субгранти для культурних проєктів. Друга хвиля.

 • Description
 • Frequently asked questions
 • Application form
З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну більшість українських культурних закладів, митців та дієвців культури змінили фокус на безпосередню допомогу членам своїх місцевих громад, роботу з внутрішньо переміщеними особами, залучення до культурної дипломатії, підтримку українських захисників, збереження культурної спадщини, документування та рефлексії щодо пережитих жахів війни. Культурні заходи сприяють підвищенню стійкості та адаптивності членів громади під час війни, а робота з молоддю надає молодшим членам громади можливості відвідати освітні та мистецькі заходи, дозволяючи батькам вирішувати проблеми, пов’язані з війною. Будучи однією з найактивніших груп у суспільстві, українські митці та дієвці культури  одразу почали розвивати та реалізовувати діяльність у своїх громадах чи місцях свого перебування.

Хто може подаватися:
 • Громадські організації, що працюють у напрямку культури; 
 • Заклади культури; 
 • Органи місцевого самоврядування, що відповідають за культуру; 
 • Митці та представники сектору культури (рекомендовано через партнерські ГО);
 • Активісти, що працюють у напрямі культури (рекомендовано через партнерські ГО).
Обовʼязковий досвід роботи в секторі культури або проведення навчальних подій та тренінгів – мінімум 2 роки на дату подання заявки.

З якими проєктами можна подаватися:

Проєкти мають бути спрямованими на продовження культурного життя та підтримання духу боротьби України за свободу і незалежність зі складовою на громадянський, соціальний або економічний розвиток:

 • Проєкти громадянського розвитку, які заохочують громадян залучатися до розв‘язання суспільних проблем
  • Приклади: такі проєкти могли б, наприклад, підтримати розвиток навичок критичного мислення, підвищити обізнаність громадян щодо їхніх прав та обов’язків, їхнього права на культуру, залучити громадян до роздумів про те, в якому суспільстві вони (їхні діти) хотіли б жити, а також розвинути спільне відчуття цілі щодо майбутнього їхніх спільнот.

 • Проєкти соціального розвитку, які дозволяють громадянам освоїти нові методи залучення
  • Приклади: художнє або творче вираження, групові дискусії, ведення переговорів, навчання посередництву в розбіжностях і прийняття різних точок зору і просування вперед. Ці проєкти спрямовані на розвиток поваги до себе, один до одного, до наших спільнот, до всіх, хто намагається здійснити позитивні зміни.

 • Проєкти економічного розвитку, які розвивають місцеву економіку або перспективи працевлаштування
  • Приклади: надбання навичок, особливо для молоді та безробітних, навички управління ГО, розвиток аудиторії, вивчення нових мистецьких засобів тощо. Ці проєкти мають на меті зробити економічно можливим для громадян залишатися у своїй периферійній спільноті та сприяти її майбутньому розвитку
Наведені приклади серед проєктів громадянського, соціального або економічного розвитку не є вичерпними.

Проєкти мають бути реалізовані лише в Україні. 


Заявник гарантує, що щодо реалізації мистецького проєкту та у зв’язку із цим, станом на момент подачі заявки ним повністю додержано та у подальшому ним неухильно буде додержано вимоги чинного законодавства України (а де це є застосовним — також й вимоги іноземного законодавства зокрема та нормативного характеру й публічного порядку взагалі, міжнародних договорів тощо), національні й міжнародні звичаї ділового обороту й правила поведінки усталені у сферах культурної й мистецької діяльності, благодійної допомоги й діяльності, грантової підтримки, взаємодії з міжнародними організаціями й інституціями, фінансово-господарської діяльності, а у будь-якому випадку неоднозначності чи неоднакового розуміння таких вимог — вимоги МБФ ІЗОЛЯЦІЯ.


 Загальний бюджет та розмір субгранту: 
 • Максимальна сума субгранту: 4 000 євро. 
 • Загальний бюджет на всі субгранти: 160 943,25 євро.

Порядок виплат субгрантів для відібраних проєктів: 
 • 80% коштів бюджету проєкту виплачується після участі у тренінгу для отримувачів субгрантів щодо вимог та рекомендацій щодо видимості проєкту, фінансового менеджменту, оцінки та звітності, які відповідають стандартам ЄС,
 • 20% коштів бюджету проєкту виплачується після отримання фінансового та описового звіту, який повністю враховує витрати за проєктом, містить інформацію про реалізацію проєкту та його результати.
ВАЖЛИВО! У разі якщо заявником є фізична особа, або фізична-особа-підприємець (ФОП), надавач субгранту виконує функції податкового агента щодо таких заявників та при виплаті (наданні) субгранту самостійно утримує  податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18% та військовий збір в розмірі 1,5%.

Субгрант виплачується у гривневому еквіваленті євро за курсом обміну на дату продажу частини відповідного траншу від Європейської Комісії. 


Строки подачі заявки та отримання результату:
 • Заявки мають бути подані у строк не пізніше 24.12.2022 року 23:59 за київським часом
 • Результати: не пізніше 31.01.2023
  Заявники будуть проінформовані про результати процесу відбору електронною поштою
 • З обраними заявниками звʼяжуться для укладання угоди. Заявники, чиї проєкти не будуть відібрані для фінансування, отримають лист з відмовою на електронну пошту. 
Через кількість заявок команда проєкту ZMINA 2.0 не зможе надати обґрунтування рішення, і воно буде остаточним.


Реалізація проєктів включно з поданням звітності:
 • З дати підписання Договору про надання субгранту, але не раніше 01.02.2023
 • Подання проміжного фінансового звіту, від витрачених коштів першого траншу  після витрачання 80% коштів бюджету проєкту, 
 • Кінцевий термін завершення проєкту, включно з поданням описової та фінансової звітності – 30.06.2023

У заявці необхідно:
 • Вибрати один із трьох напрямів проєкту (соціальний, громадянський, економічний розвиток);
 • Описати проєкт, його актуальність для громади, де буде реалізовуватися проєкт, і як він буде втілюватися, що буде досягнуто в результаті проєкту; 
 • Надати бюджет; 
 • Завантажити документи заявника (для юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Статут, лист-гарантія; для фізичних осіб-підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копія паспорту, копія ІПН, лист-гарантія; для фізичних осіб: копія паспорту, копія ІПН, лист-гарантія).
З формою листа-гарантії  та формою бюджету можна ознайомитися безпосередньо на платформі.

ВАЖЛИВО! Кнопка Надіслати мою заявку стане видимою тільки після того, як Ви заповните всі розділи форми заявки й завантажите необхідні документи. Якщо Ви не бачите цю кнопку, продивіться всю заявку та заповніть відсутні частини. Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням успішного подання Вашої заявки.


Критерії відбору: як ваша заявка буде оцінюватися

Команда проєкту ZMINA 2.0 перевірить проєкти на відповідність вимогам, викладеним у даному описі надання субгрантів для мистецьких проєктів (технічний критерій) й обере попередній список проєктів (short-list). Попередній список проєктів буде оцінюватися журі.

Журі оцінюватиме такі аспекти заявки:
 • Актуальність: якою мірою фінансування цього проєкту допоможе заявникові у продовженні культурного життя громади, де буде реалізовуватися проєкт? Наскільки проєкт (з)робить внесок у підтримання духу боротьби за свободу і незалежність України? На які групи учасників розрахований проєкт? (10 балів).
 • Підготовка: наскільки ретельно підготовлений проєкт для реалізації, наскільки реальним є проєкт для реалізації, наскільки прораховані та/або мінімізовані ризики невиконання проєкту (15 балів). 
 • Результати: що буде досягнуто в результаті успішного виконання проєкту (10 балів).
 • Команда: наскільки досвідченою є команда проєкту у реалізації проєктів, у тому числі у наданні описової та фінансової звітності (10 балів). 
 • Бюджет: наскільки бюджет є раціональним та в межах допустимих витрат (5 балів).
Кожен з членів журі оцінить вашу заявку. Остаточна оцінка буде результатом середнього арифметичного всіх оцінок.

Пріоритет буде надано заявникам, які працюють у Донецькій області, або з громадами ВПО з Донецької області, а також проєктам, які залучають найбільш уразливі групи (ВПО, молодь, безробітні, люди з інвалідністю).


Допустимі витрати та обмеження:

Допустимими є витрати, що відповідають всім нижче перерахованим критеріям:
 • Витрати, передбачені кошторисом проєкту, а саме:
  • послуги за мистецьку/культурну роботу (включно з податками) – згідно з потребами проєкту;
  • витрати на проїзд для митців та дієвців культури, що залучені у проєкт  (включно з податками) – згідно з потребами проєкту;
  • проживання та добові – згідно з потребами проєкту;
  • доставка/транспортування (матеріалів, обладнання тощо) – згідно з потребами проєкту;
  • матеріали, обладнання тощо – згідно з потребами проєкту;
  • послуги, необхідні для реалізації проєкту (послуги виробництва (продакшину), оренди обладнання, інструментів тощо, окрім послуг, повʼязаних з адмініструванням проєкту)  – згідно з потребами проєкту;
  • витрати на комунікацію, маркетинг і документацію.
 • Витрати, які є необхідними для реалізації проєкту;
 • Витрати, які відповідають принципам ефективного, цільового та раціонального використання коштів субгранту;
 • Витрати, які фактично будуть понесені протягом періоду реалізації цього проєкту (період реалізації проєкту визначається як період з дати підписання Договору про надання субгранту обома сторонами до дати передачі фінальної фінансової звітності (але не пізніше кінцевої дати реалізації проєкту, яка вказана в Договорі про надання субгранту);
 • Витрати, які будуть відображені в бухгалтерському обліку отримувача субгранту (окрім заявників фізичних осіб) та мають бути підтверджені фактичною оплатою відповідно до виписок банку.

Недопустимими є витрати:
 • На адміністративну роботу та послуги, повʼязані з адмініструванням проєкту;
 • Основні засоби;
 • Витрати, не передбачені бюджетними рядками кошторису проєкту.

Моніторинг:

Після відбору проєкту команда проєкту ZMINA 2.0 проведе тренінг для отримувачів субгрантів щодо вимог та рекомендацій щодо видимості проєкту, фінансового менеджменту, оцінки та звітності, які відповідають стандартам ЄС (надалі – вимоги). Отримувачі субгрантів, які пройдуть участь у цьому тренінгу, отримають 80% коштів бюджету проєкту. Менеджер субгрантів буде контролювати роботу отримувачів субгрантів і надаватиме підтримку та інформацію, щоб допомогти їм задовольнити вимоги для реалізації та звітності за проєктом. Після отримання фінансового та описового звіту, який повністю враховує витрати за проєктом, містить інформацію про реалізацію проекту та його результати,  отримувачу субгрантів буде виплачений залишок (20% коштів бюджету).

Сторінка проєкту на цьому вебсайті створена та обслуговується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю фонду ІЗОЛЯЦІЯ і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу

😢 Unfortunately, the application period for this program has expired.

Deadline:
14.11.2022 — 24.12.2022

 1. Яка максимальна сума субгранту для ФОП або фізичних-осіб-підприємців? У разі, якщо заявником є фізична особа, або фізична-особа-підприємець (ФОП), надавач субгранту виконує функції податкового агента, щодо таких заявників та при виплаті (наданні) субгранту самостійно утримує податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18% та військовий збір в розмірі 1,5%. Тобто, Ви зможете отримати максимальну суму субгранту 3200 євро. Відповідно у заявці, на платформі, ви маєте вказати максимальну суму субгранту - 3200 євро.
 2. Які строки проєкту? Початок реалізації проєктів: з дати підписання Договору про надання субгранту, але не раніше 01.02.2023 - означає, що Ваш проєкт може бути розпочато не раніше дати 01.02.2023 року. До цієї дати ми плануємо укласти договори на надання субгрантів з успішними заявниками. Якщо під час переговорної процедури виникнуть обставини, котрі вплинуть на підписання угоди й затримають її - то дата договору буде пізнішою, ніж 01.02.2023 року, що означатиме, що старт Вашого проєкту може бути розпочато не раніше дати договору. Кінцевий термін завершення проєктів: включно з поданням описової та фінансової звітності, – 30.06.2023 - означає, що ваш проєкт має бути завершено не пізніше 30.06.2023 року. При цьому, не пізніше 30.06.2023 року Ви маєте подати описову та фінансову звітність за проєктом, разом з підтверджувальними документами до фінансового звіту. Зверніть увагу: якщо Ваш проєкт розпочинається раніше дати 01.02.2023 або завершується пізніше дати 30.06.2023 - то Ваш проєкт не відповідатиме вимогам, викладеним у описі надання субгрантів для мистецьких проєктів - тобто не пройде технічний критерій. Після відбору проєкту команда проєкту ZMINA 2.0 проведе тренінг для отримувачів субгрантів щодо вимог та рекомендацій щодо видимості проєкту, фінансового менеджменту, оцінки та звітності, які відповідають стандартам ЄС (надалі – вимоги). Отримувачі субгрантів, які пройдуть участь у цьому тренінгу, отримають 80% коштів бюджету проєкту. Менеджер субгрантів буде контролювати роботу отримувачів субгрантів і надаватиме підтримку та інформацію, щоб допомогти їм задовольнити вимоги для реалізації та звітності за проєктом. Після отримання фінансового та описового звіту, який повністю враховує витрати за проєктом, містить інформацію про реалізацію проєкту та його результати, отримувачу субгрантів буде виплачений залишок (20% коштів бюджету).
 3. На що необхідно звернути увагу при складанні бюджету? Бюджет має бути раціональним та обгрунтованим для реалізації цілей проєкту. Бюджет не має містити нелегітимних витрат (дивіться опис програми). За всіма бюджетними рядками має бути надано обґрунтування у спеціальній колонці. Саме в обгрунтуванні Ваша команда зможе описати чому саме ці витрати є необхідними для проєкту. Зверніть увагу, що оцінювання бюджету складає 10% від загального оцінювання й може вплинути на загальну оцінку.
 4. Хто має підписувати лист-гарантію? Лист-гарантія має бути підписана уповноваженим представником Заявника з правом підпису договорів (для юридичних осіб), або Фізичною особою Заявником (для Заявників ФОП та Фізичних осіб).
 5. Чи може наша організація подати заявку на ZMINA 2.0: Субгранти для культурних проєктів (друга хвиля) , якщо ми вже отримали субгрант першої хвилі ZMINA 2.0? Так, можете. Ви можете подати або новий проект, або можете подати на продовження проекту, котрий був підтриманий під час першої хвилі. Аналогічний проект, котрий був підтриманий під час першої хвилі - не буде легітимним.
 6. Чи можу я подаватись на субгрант, якщо я не маю ФОП? Чи можу я відкрити ФОП після подачі заявки? Хто може подаватися: - Громадські організації, що працюють у напрямі культури; - Заклади культури; - Органи місцевого самоврядування, що відповідають за культуру; - Митці та представники сектору культури (рекомендовано подаватися через партнерські ГО); - Активісти, що працюють у напрямі культури (рекомендовано подаватися через партнерські ГО). Обовʼязковий досвід роботи в секторі культури або проведення навчальних подій та тренінгів – мінімум 2 роки на дату подання заявки. Митцям та активістам ми рекомендуємо подаватися через партнерські ГО. Але митці й активісти можуть також подати заявку від себе самостійно як фізичні-особи (без ФОП), або як ФОП. Зверніть увагу, що в обох випадках будуть утримані податки. ВАЖЛИВО! У разі якщо заявником є фізична особа, або фізична-особа-підприємець (ФОП), надавач субгранту виконує функції податкового агента щодо таких заявників та при виплаті (наданні) субгранту самостійно утримує податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18% та військовий збір в розмірі 1,5%. Субгрант виплачується у гривневому еквіваленті євро за курсом обміну на дату продажу частини відповідного траншу від Європейської Комісії.
 7. Якої групи має бути ФОП для подачі? ФОП може бути лише 3 групи.
 8. Як правильно заповнити розділ "Інформація про організацію-заявника", якщо я хочу подаватися у якості приватної особи-митця? У даному випадку Заявником виступає приватна особа-митець. В особистому кабінеті зазначається приватна особа-митець
 9. Чи можу я подаватись на субгрант, якщо я працюю одна (один) у команді? Чи обов'язково залучити декілька людей? Кожен проєкт унікальний. Ви залучаєте у команду ту кількість людей, котра необхідна для реалізації Вашого проєкту. Зверніть увагу на опис команди: наскільки досвідченою є команда проєкту у реалізації проєктів, у тому числі у наданні описової та фінансової звітності.
 10. Чи вигідніше подаватися через партнерську ГО? Так, це пов'язано з оподаткуванням. Через партнерські ГО Ви отримуєте всю суму бюджету. У разі, якщо заявником є фізична особа, або фізична-особа-підприємець (ФОП), надавач субгранту виконує функції податкового агента щодо таких заявників та при виплаті (наданні) субгранту самостійно утримує податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18% та військовий збір в розмірі 1,5%.
 11. За яким курсом виплачується субгрант? Субгрант виплачується у гривневому еквіваленті євро за курсом обміну на дату продажу частини відповідного траншу від Європейської Комісії. З нашої практики - рекомендуємо орієнтуватися на курс Нацбанку на дату подання заявки. Але це буде лише орієнтиром. Просимо врахувати, що курс на дату подання заявки може відрізнятися від фактичного курсу продажу валюти. Продаж валюти під реалізацію проєктів за субгрантами буде проведено лише після підписання субгрантових договорів й перед проведенням виплат для субгрантерів.
 12. Яка необхідна буде документація для звітності? Звітність складатиметься з описової та фінансової звітності. Форми описової та фінансової звітності разом з детальною Інструкцією щодо фінансової звітності - будуть надані з договором на отримання субгранту.
 13. Як підписувати бюджет у форматі excel? Вписуються дані підписанта. Підпис та печатку на етапі подання заявки - не вимагається. . Заповнена Вами форма бюджету потім буде використована для оформлення додатку до договору. При підписанні договору - підпис та печатка (за наявності) на бюджеті є обовʼязковими.
 14. Кошторис має бути заповнений англійською та українською мовами? Чи достатньо лише української? Так, кошторис має бути заповнений українською мовою.
 15. Чи можуть приймати участь художники з готовими картинами? Якщо для Вашого проєкту потрібно залучення готових робіт - так, це можливо. Журі оцінюватиме такі аспекти заявки: Актуальність: якою мірою фінансування цього проєкту допоможе заявникові у продовженні культурного життя громади, де буде реалізовуватися проєкт? Наскільки проєкт (з)робить внесок у підтримання духу боротьби за свободу і незалежність України? На які групи учасників розрахований проєкт? (10 балів). Підготовка: наскільки ретельно підготовлений проєкт для реалізації, наскільки реальним є проєкт для реалізації, наскільки прораховані та/або мінімізовані ризики невиконання проєкту (15 балів). Результати: що буде досягнуто в результаті успішного виконання проєкту (10 балів). Команда: наскільки досвідченою є команда проєкту у реалізації проєктів, у тому числі у наданні описової та фінансової звітності (10 балів). Бюджет: наскільки бюджет є раціональним та в межах допустимих витрат (5 балів). Кожен з членів журі оцінить вашу заявку. Остаточна оцінка буде результатом середнього арифметичного всіх оцінок.
 16. Хто може подаватися? - Громадські організації, що працюють у напрямі культури; - Заклади культури; - Органи місцевого самоврядування, що відповідають за культуру; - Митці та представники сектору культури (рекомендовано через партнерські ГО); - Активісти, що працюють у напрямі культури (рекомендовано через партнерські ГО). Обовʼязковий досвід роботи в секторі культури або проведення навчальних подій та тренінгів – мінімум 2 роки на дату подання заявки. Митцям та активістам ми рекомендуємо подаватися через партнерські ГО. Але митці й активісти можуть також подати заявку від себе самостійно як фізичні-особи.
 17. Чи надається пріоритетність заявникам із Донецької області? Так, заявникам, які працюють у Донецькій області, або з громадами ВПО з Донецької області, а також проєктам, які залучають найбільш уразливі групи (ВПО, молодь, безробітні, люди з інвалідністю) - надається пріорітет з урахуванням оцінок заявок.
 18. Підкажіть, що мається на увазі під назвою – “Послуги за мистецьку та культурну роботу у кошторисі?” Послуги за мистецьку/культурну роботу, включно з податками - можуть включати наприклад, послуги куратора, експерта, тренера, лектора, фасилітатора тощо, що залучаються до проєкту. Тобто усі послуги, котрі потрібні в рамках Вашого проєкту лише для мистецької та культурної роботи.
 19. Витрати на проїзд митців та витрати на доставку матеріалів – це різні пункти кошториса чи може бути поєднанні? Витрати на проїзд для митців та дієвців культури, що залучені у проєкт - це витрати на проїзд для митців та дієвців культури, що залучені у проєкт. Тобто - квитки, або витрати на паливо, якщо хтось з команди використовує свій транспорт. Зверніть увагу, що якщо митці та дієвці культури, що залучені до проєкту не є штатними працівниками Вашої організації - то мають бути ураховані податки, котрі треба буде сплатити. Якщо у розділі “Послуги за мистецьку/культурну роботу, включно з податками” вартість послуг за мистецьку/культурну роботу вже включає витрати на проїзд - то тоді пункт 2 можна не заповнювати, а надати пояснення у розділі 1.
 20. В пункті “Матеріали та обладнання” що мається на увазі під “крім основних засобів”? Mатеріали, обладнання (окрім основних засобів) - це необхідні матеріали та обладнання, що можуть бути потрібні для реалізації проєкту. Основні засоби у межах проєкту є недопустимими витратами й не можуть бути закуплені за кошти проєкту.
 21. Що у субгранті є "адміністрування"? Які критерії? Недопустимими є витрати: На адміністративну роботу та послуги, повʼязані з адмініструванням проєкту; До адміністративних витрат належать: витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов’язкових платежів).
 22. Підкажіть, будь ласка, чи може одна й та сама організація/ фізособа подавати кілька заявок? Якщо так - чи вплине це на їх розгляд? Так, одна й та сама організація/фізособа може подавати кілька заявок, але проєкти мають бути різними. Це не вплине на їх розгляд. Підтриманим буде лише 1 проект за результатами оцінювання.
 23. Хто буде правовласником аудіовізуальних матеріалів, які будуть створені командою під час проєкту, після його закінчення? Правовласником буде той, хто створив матеріали. До МБФ ІЗОЛЯЦІЯ не переходять майнові права інтелектуальної власності на створені матеріали. Заявник під час подачі проєкту на конкурс має надати лист-гарантію про те що: під час створення охоплюваного заявкою мистецького проєкту ним буде вжито всіх необхідних заходів щодо додержання прав інтелектуальної власності третіх осіб відповідно до вимог книги 4 Цивільного кодекса України. Заявник запевняє, що за ініціювання цього з боку МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ" ним будуть видані ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності створених при створенні охоплюваного заявкою мистецького проєкту — відповідно до вказівок МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ". Ініціювання запросу ліцензій може бути пов'язано з промоцією проєкту ZMINA 2.0 або за запитом донора. З формою листа-гарантії можна ознайомитися безпосередньо на платформі.
 24. Чи прийнятним буде фінансування додаткових заходів у якості співфінансування? Співфінансування можливе, за умови, якщо заявник, проєкту та строки проєкту - одні й ті самі та немає подвійного фінансування одних й тих же самих бюджетних лінійок. Тобто те, що прописано в нашому бюджеті з Заявником - не може навіть частково фінансуватися за рахунок іншого донора. Інший донор має бути попереджений про співфінансування також, бо кожен донор уникає подвійного фінансування одних й тих же витрат. Тобто, наприклад, оплата праці бухгалтеру, або фінансисту – те, що не сплачуються з нашого бюджету - може бути оплачена іншим донором.
 25. Чи повинні грантоотримувачі повідомляти МБФ «ІЗОЛЯЦІЯ», якщо відбуваються зміни в проєкті? У разі зміни в заходах проєкту, результатах проєкту, в команді проєкту, а також у випадку пов’язаних з цим змін у загальному бюджету проєкту, у випадку виникнення ситуацій, що можуть негативно вплинути на проєкт, зашкодити отриманню результатів проєкту, грантотримувач зобов’язаний звернутися офіційним листом-поясненням до МБФ «ІЗОЛЯЦІЯ».
 26. Чи можна змінювати назву проєкту, терміни виконання та терміни звітування по проєкту? У разі зміни назви проєкту – необхідно звернутися офіційним листом-поясненням до МБФ «ІЗОЛЯЦІЯ». Строки виконання змінювати не можна. Звітування по проєкту (подання фінансового і описового звітів) може відбутися до терміну, зазначеного в Договорі про надання гранту у випадку, якщо до моменту звітування всі передбачені заходи по проєкту завершені.
 27. Чи потрібно звітувати за непередбачене фінансування, якщо такі витрати будуть покриті за рахунок власних коштів та у результаті загальна вартість реалізації проєкту збільшується? Чи потрібно звітувати за співфінансування, якщо в кошторисі воно не було вказано? Грантоотримувач звітує тільки за кошти, що зазначені в кошторисі проєкту.
 28. Чи можу я в Договорах з фахівцями ділити суму на дві частини - попередню оплату та оплату після виконання? Так, можете. Сума гранту не може бути більше, вона може бути менше, якщо ви будете мати можливість менше витратити коштів. Якщо сума загальна гранту зменшиться - то ви отримаєте відповідну різницю між фінальною сумою гранту та тим, що вже було сплачено під час першого траншу. Перший транш звітується за курсом згідно до вказаного курсу у листі від МБФ ІЗОЛЯЦІЯ. Залишок звітується за курсом НБУ на день закриття акту або товарної накладної. При цьому звертайте увагу, що курс НБУ буде лише після того, як використаєте усі кошти першого траншу. Для розрахунку приймаєте метод ФІФО. Якшо на дату звіту використані не всі кошти гранту - то невикористані кошти повертаються.
 29. Чи необхідно зазначати назву та номер договору між субгрантером та МБФ «ІЗОЛЯЦІЯ» (ZM-ХХХХ) в усіх договорах субгрантера з постачальниками/надавачами послуг? Якщо так, то де саме це має бути, в якому контексті? Так, в усіх договорах з контагентами має бути зазначено номер субгрантового догвору. Приклад: “ На умовах і в порядку, визначеному даним Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з підготовки, організації та реалізації Проєкту ХХХХХ в межах ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОГО СУБГРАНТУ № ZM-ХХХХХ від ХХ.ХХ.ХХ між ХХХ (вказати Заявника) та та МІЖНАРОДНИМ БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ «ІЗОЛЯЦІЯ. ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ».”
 30. Чи можна буде в межах кошторису змінити розподіл коштів? Так, заявник в рамках бюджету за існуючими рядками може робити перерозподіл коштів. В рамках проєкту можуть бути покриті лише ті витрати, котрі було включено в бюджет, що є додатком до укладеного Договору про надання благодійного субгранту (надалі – Договір). Якщо за Вашим проєктом виникає необхідність у нових витратах в межах суми субгранту, будь ласка, заздалегідь узгодьте це з МБФ ІЗОЛЯЦІЯ в письмовій формі. Суми окремих статей і категорій витрат можуть змінюватися (в більший чи менший бік) у порівнянні з запланованими. Якщо сума за категорією витрат змінюється на понад 10%, будь ласка, заздалегідь узгодьте це з МБФ ІЗОЛЯЦІЯ в письмовій формі. Загальна сума субгранту не підлягає збільшенню. Тобто - в межах існуючих бюджетних рядків можливо десь зменшити й десь збільшити без погодження з нами - якщо зміна до 10% за категорією витрат. Якщо більше 10% або новий рядок - то потрібно погодження з нами. Всі невикористані кошти - мають нам бути повернуті.

Додатково:
Подивитися структуру аплікаційної форми