ZMINA: Rebuilding. Пошук оцінювачів та оцінювачок // Open call for project evaluators

 • Опис
 • English text
 • Аплікаційна форма
(English version)

ІЗОЛЯЦІЯ шукає експертів та експерток з досвідом роботи в мистецькому та культурному секторі для участі в оцінюванні та відборі проєктів, що підтримуються програмою субгрантів ZMINA: Rebuilding на національних і міжнародних конкурсах.

В рамках програми ZMINA: Rebuilding відбудуться чотири хвилі оголошень на прийом заявок . Під час кожної хвилі оголошень заявки прийматимуться протягом двох місяців.

Національні проєкти: 
 • Оголошення Першої хвилі —  липень 2023,
 • Оголошення Другої хвилі — грудень 2023.
Проєкти міжнародної співпраці: 
 • Оголошення Першої хвилі — вересень 2023,
 • Оголошення Другої хвилі —  лютий 2024.
Обрані експерти та експертки оцінюватимуть пропозиції від заявників та заявниць на фінансування індивідуальних проєктів та проєктів міжнародної співпраці з організаціями з країн програми "Креативна Європа".

 • Заявки на національні проєкти подаються українською мовою.
 • Заявки на проєкти міжнародної співпраці надаватимуться для оцінювання англійською мовою.
Команда ZMINA: Rebuilding очікує, що експерти та експертки оцінять заявки протягом одного місяця після закриття відкритого конкурсу.

Критерії відбору експертів та експерток:

Експерти та експертки повинні відповідати наступним вимогам, щоб вважатися прийнятними для участі в конкурсі:
 • вік не менше 18 років,
 • експертиза та професійний досвід у мистецьких та культурних проєктах, розуміння потреб українського культурного сектору,
 • експертиза у сфері культурного менеджменту та досвід роботи у проєктах міжнародної співпраці,
 • легальний статус резидента однієї з країн Креативної Європи або легального резидента України, 
 • володіння англійською мовою для проєктів міжнародної співпраці та українською мовою для національних українських проєктів,
 • гнучкий графік роботи та доступність з серпня 2023 року по травень 2024 року впродовж описаних періодів оцінювання,
 • попередній досвід оцінювання, пов'язаний з культурними проєктами та програмами міжнародної співпраці, буде розглядатися як перевага,
 • готовність пройти 2-годинний тренінг наприкінці серпня 2023 року (онлайн),
 • готовність взяти участь у засіданні журі, в окремих випадках, якщо це буде необхідно (онлайн),
 • надати коротке резюме та мотиваційний лист честі через аплікаційну форму,
 • під час підписання контракту буде запитано декларацію про конфіденційність.
Будь ласка, зверніть увагу, що оцінювачі, оцінювачки та пов'язані з ними організації не зможуть подаватися на грант в рамках програми ZMINA: Rebuilding.

Пропозиція та винагорода

ZMINA: Rebuilding пропонує гонорар у розмірі 15 євро за оцінений проект з урахуванням ПДВ та понесених витрат, участь у навчальному тренінгу для повного ознайомлення з методологією та критеріями оцінювання

У зв'язку з очікуваною кількістю заявок, ми зв'яжемося лише з кандидатами, відібраними для співбесіди.


Кінцева дата подачі заявок

31/07/2023

ZMINA: Rebuilding

ZMINA: Rebuilding - це програма підтримки українських митців, мисткинь і культурних організацій у створенні та показі робіт в Україні та країнах Креативної Європи. Програма  втілюється фондом ІЗОЛЯЦІЯ (Україна) у партнерстві з організацією Malý Berlín (Словаччина) і мережею культурних центрів Trans Europe Halles (Швеція) та співфінансується програмою Creative Europe Європейського Союзу.

😢 На жаль, строк приймання заявок заявок за цією програмою закінчився.

Заявки приймаються до:
11.07.2023 — 31.07.2023

IZOLYATSIA is looking for evaluators with experience in the artistic and cultural sector to take part in the evaluation and selection process of projects supported by the ZMINA: Rebuilding subgranting scheme both for national and international open calls. 

ZMINA: Rebuilding will have four waves of open calls for funding proposals, each with two month for the application submission:

 • National projects:
  Wave 1  is open for proposals in July 2023,
  Wave 2  is open for proposals in December 2023.
 • International cooperation projects:
  Wave 1 is open for proposals in September 2023
  Wave 2  is open for proposals in February 2024. 

Selected experts will evaluate proposals from applicants for funding of individual  projects and collaborative projects with organizations in Creative Europe countries.

Applications of national calls are available for the evaluation in Ukrainian.

Applications of international calls are available for the evaluation in English.

ZMINA: Rebuilding team expects that evaluators will evaluate the applications during one month after the open call for proposals is closed.

Eligibility criteria

The experts must fulfill the following requirements to be considered eligible:

 • minimum 18 years of age
 • expertise and professional experience in artistic and cultural projects, understanding Ukrainian cultural sector needs
 • expertise in cultural management and experience in international cooperation projects
 • legal resident of a Creative Europe country or legal resident of Ukraine, 
 • proficiency in English language for international cooperation projects and proficiency in Ukrainian language for national  Ukrainian projects
 • flexible and available from August  2023 until May  2024  during the evaluation periods described
 • previous evaluation experience linked to cultural projects and international cooperation programmes will be considered as an asset
 • available for a 2-hour training session in late August 2023 (online)
 • willingness to participate in jury meeting, in individual cases, if necessary (online)
 • provide a short CV and a letter of motivation via the application form
 • a declaration of confidentiality will be requested with the signature of the contract
Please note that evaluators and associated organizations will not be able to apply for the ZMINA: Rebuilding grant.

Offer and Remuneration

ZMINA: Rebuilding is offering:

 • a fee of 15 € per evaluated project incl. VAT and incurred costs
 • participation in a training session to be fully aware of the evaluation methodology and criteria

Due to the expected number of applications, only candidates selected for an interview will be contacted.

Deadline for applying

31/07/2023


ZMINA: Rebuilding

ZMINA: Rebuilding is a sub-granting program designed to support Ukrainian artists and cultural organizations to create and showcase their art and works in Ukraine and in Creative Europe participating countries. The program is implemented by IZOLYATSIA foundation (Ukraine)  in partnership with Malý Berlín (Slovakia) and Trans Europe Halles (Sweden) and co-funded by Creative Europe programme of the European Union.

Додатково:
Подивитися структуру аплікаційної форми