Використання платформи та захист даних

Використання платформи — цієї платформи як веб-сайту й впроваджуваними за її допомогою сервісами — вимагає ознайомлення й погодження із умовами користування платформою й умовами обробки даних — неперсональних даних й персональних даних — при користуванні платформою. Підтверджуючи реєстрацію, користувач погоджується із цими умовами, надає згоду на обробку неперсональних даних й обробку персональних даних та дозволяє таку обробку.

Платформа не є майново й організаційно відокремленим, самостійним, самодостатнім сервісом — вона є інструментом реалізації проєктів з надання невідкладної допомоги потерпілому від війни населенню України та з підтримки мистецьких проєктів, що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та інших донорів, з урахуванням того, що цей проєкт є можливим з точки зору реалізації виключно через надання такої фінансової підтримки, що у свою чергу має визначені для цього умови й вимоги щодо здійснення, визначення яких не залежить від МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ”. Це означає, що платформа використовуватиметься МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” та вами, так само як й іншими такими як ви користувачами платформи, з урахуванням цього. Це також означає, що надані вами дані разом із наданими іншими такими як ви користувачами даними будуть збиратися, використовуватися тощо з урахуванням цього ж.

З огляду на обставини, з якими пов’язується режим воєнного стану, ці обставини знаходяться поза ефективним контролем МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ”. Так само, як це не було можливим передбачити ці й такі обставини до 24 лютого 2022 року, неможливо передбачити, які ще обставини того ж порядку можуть з’явитися. Це означає, що МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” не гарантує додержання всіх вимог чинного законодавства України, включно із вимогами Закону України «Про захист персональних даних», оскільки не може цього гарантувати за цих обставин — що вже настали та що можуть настати.

МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” поважає право на недоторканність приватного життя, конфіденційність та захист даних, отриманих у результаті користування платформою. Разом із тим, платформа призначена для юридичних осіб публічного й приватного права, для фізичних осіб-підприємців та осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність — не для пересічних громадян, хоча позитивний ефект від роботи платформи має наступати для територіальних громад й для фізичних осіб, які опинилися у складних життєвих умовах; до того ж, правовий режим воєнного стану й обставини, з якими пов’язане його впровадження мають значний негативний вплив на роботу самої платформи й впроваджувані нею сервіси. МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” волів би взагалі не обробляти дані, але це призвело б до ускладнення роботи платформи й впровадження сервісів на багатьох рівнях, аж до унеможливлення. МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” міг би зосередитись на бездоганному виконанні всіх мислимих і немислимих вимог та зниженні всіх передбачуваних і непередбачуваних ризиків аж до нуля, але це б позбавило сенсу цю платформу, результати від роботи якої потрібні тут і зараз. Якщо ви не погоджуєтесь із такими засадами роботи платформи, то вам достатньо перервати реєстрацію та не підтверджувати її. У будь-якому МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” вживає заходів, необхідних для збереження конфіденційності та безпеки даних, у тому числі використовуючи загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту від можливої втрати, неналежного використання, зміни чи знищення, однак з огляду на особливості інформаційного простору й притаманні йому загрози — а виникають загрози завжди раніше, аніж з’являються ефективні відповіді на ці загрози — МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” все ж не може гарантувати абсолютного захисту даних, хоча робитиме все доступне для нього аби дані лишалися максимально захищеними.

Метою обробки даних є ефективна реалізація МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” проєктів з надання невідкладної допомоги потерпілому від війни населенню України та з підтримки мистецьких проєктів. Але на мету обробки даних можуть мати додатковий вплив вимоги чинного законодавства України та вимоги Європейського Союзу та інших донорів щодо реалізації проєктів. МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” також не може виключити вплив на мету обробки даних та безпосередньо на обробку даних вимог, дій, бездіяльності — законних й незаконних — з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” збирає різні типи й види даних, але це можуть бути дані прямо зазначені нижче та не зазначені взагалі, оскільки значна частина даних залежить від користувача платформи в частині її використання у технічному й змістовному вимірах, різноманітності життєвих ситуації, в яких користувач використовуватиме платформу, а також різноманіття обставин, за яких користувач використовуватиме платформу у кожному конкретному випадку, які не є можливим визначити і навіть окреслити заздалегідь. У будь-якому випадку, МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” збирає виключно ті дані, які є прямо або опосередковано необхідними для реалізації проєктів. Так само, МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” використовує дані й вчиняє будь-які інші дії з обробки даних виключно за умови, що це прямо або опосередковано є необхідним для реалізації проєктів.

Створення облікового запису для користування платформою потребує надання імені, адреси електронної пошти, приналежності до організації, типу організації, зазначення посади>, а також може вимагати надання інформації особистого характеру з метою визначення зацікавленості й обробки запитів, заявок, форм тощо з боку користувача платформи як такого й як представника юридичної особи. МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” може вимагати надання певних даних для зв’язку чи ідентифікації особи, джерелом яких можуть бути форми зворотнього зв’язку, підписки на розсилку тощо.

В залежності від обставин використання платформи, дані можуть включати:

 • Ім’я чи повне ім’я — прізвище, ім’я, по батькові тощо — користувача як безпосередньо запитувача чи заявника та як представника такого;
 • номер телефону користувача як безпосередньо запитувача чи заявника та як представника такого;
 • адресу електронної пошти користувача як безпосередньо запитувача чи заявника та як представника такого;
 • найменування юридичної особи від імені й в інтересах якої діє користувач як представник запитувача чи заявника;
 • назву територіальної громади, в інтересах якої діє запитувач;
 • знеособлену інформація статистичного характеру, яка характеризує територіальну громаду, в інтересах якої діє запитувач — кількість населення у межах територіальної громади, кількість внутрішньо переміщених осіб, кількість тих, хто потребує допомоги, стать, вік у межах діапазонів, статус інваліда тощо;
 • ідентифікаційний код юридичної особи від імені й в інтересах якої діє користувач як представник запитувача чи заявника;
 • ідентифікаційний код фізичної особи як безпосередньо запитувача чи заявника;
 • адреса місцезнаходження юридичної особи від імені й в інтересах якої діє користувач як представник запитувача чи заявника;
 • адреса зареєстрованого місця проживання, зареєстрованого місця перебування, місця фактичного проживання фізичної особи як безпосередньо запитувача чи заявника;
 • супроводжувальні документи до запиту про надання благодійної допомоги, як з джерелом походження від самого запитувача, так й від третіх осіб;
 • звіти від запитувача як бенефіціара благодійної допомоги — акти або інші документи про отримання благодійної допомоги, акти або інші документи про видачу благодійної допомоги, фотографії, супроводжувальні матеріали тощо — включно із даними про кінцевих бенефіціарів благодійної допомоги;
 • супроводжувальні документи до заявки на надання субгранту, як з джерелом походження від самого заявника, так й від третіх осіб;
 • звіти, фінансові звіти від заявника щодо використання субгранту разом із супроводжувальними документами — копії договорів із виконавцями зі створення мистецького проєкту, фотографії, узагальнення щодо відвідувачів такого мистецького проєкту, статі, віку тощо — включно із даними про відвідувачів;
 • відомості, документи й супроводжувальні матеріали, форма і зміст яких обумовлюватиметься діями або бездіяльністю з боку запитувача чи заявника та обставинами, за яких відбуватиметься подача запиту чи заявки.

МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” збирає інформацію про доступ користувача, так само як й інших таких користувачів, до платформи в частині її як веб-сайту, що може включати відомості про інтернет-браузер, відвідані сторінки, дату й час відвідування, тривалість відвідування, ідентифікатори використовуваних пристроїв, відомості діагностичного характеру тощо.

У межах збору такої інформації про доступ до веб-сайту використовуються cookie-файли, про які можна дізнатися за посиланням https://aboutcookies.org, що вони розміщуються на пристроях користувачів у вигляді незначних за розміром файлів під час доступу до веб-сайту й покликані накопичувати відомості про окремі налаштування веб-сайту для конкретного користувача — ідентифікатор облікового запису, мовна версія веб-сайту, розміри шрифтів, параметри пошуку тощо — з метою полегшення користування веб-сайтом в частині виключення необхідності повторного визначення налаштувань під час наступного відвідування веб-сайту через деякий час, при переході зі сторінки на сторінку веб-сайту й таке інше на кшталт. Ці cookie-файли використовуються задля персоналізації змісту веб-сайту й реклами, надання функціоналу соціальних мереж й забезпечення функціонування мультимедійної складової, аналізу передавання даних веб-сайту, що також охоплює надання відомостей про користування веб-сайтом іншим особам, які розцінюються надійними партнерами в сферах соціальних мереж, реклами, аналітики тощо або є такими, без яких функціонування веб-сайту було б неможливим або вкрай утрудненим. Це можуть бути як cookie-файли, що вони створюються цим веб-сайтом або cookie-файли третіх осіб, що беруть участь у забезпеченні роботи окремих аспектів функціонування веб-сайту чи окремих його складових, але у будь-якому випадку виключно для виконання наявних завдань та із обов’язком не використовувати їх для інших цілей. Окремим випадком cookie-файлів третіх осіб є спрямованість на обмін контенту у соціальних мережах, статистики доступу до й навігації по веб-сайту у контексті рекламної діяльності, але правила поводження із cookie-файлами у цьому випадку слід з’ясовувати на відповідних сайтах. Серед таких третіх осіб можуть бути відповідальні за сервіси Google Analytics. Більшість інтернет-браузерів дозволяє видалити вже наявні cookie-файли та заборонити створення нових, але це може мати наслідком пов’язані із ними особливості функціонування веб-сайту.

Якщо платформа передбачатиме списки розсилки та користувач підписаний на розсилку чи ж висловив зацікавленість щодо отримання інформації, користувачу можуть надсилатися матеріали електронною поштою. У цьому випадку постачальником послуг є MailChimp. Разом із тим, від розсилки користувач може відмовитись за допомогою відповідного функціоналу.

МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” поширює інформацію щодо реалізації проєкту у соціальних мережах — Facebook, Twitter, Instagram — та це може включати також й поширення зібраних при використанні платформи даних. Докладно, умови поширення інформації у соціальних мережах визначаються правилами відповідних соціальних мереж, які перебувають поза контролем МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ”.

Веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти, які перебувають поза контролем МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” та користувачу рекомендується ознайомлюватися із правилами, встановленими для цих інших веб-сайтів, адже МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” не є відповідальним за вміст та будь-які аспекти функціонування цих інших веб-сайтів.

Зібрані дані МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” використовує для реалізації проєкту, але це може бути поєднане з використанням даних Європейським Союзом та інших донорів відповідно до визначених ним умов й вимог, що перебуває поза досяжністю МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ”. Реалізація проєкту включно із даними також може передбачати використання інтерактивних функцій соціальних мереж на кшталт “подобається”, “поділитися” тощо, для аналізу й використання цінної інформації з реалізації проєкту, поширення інформації про проєкт серед цільової аудиторії, оптимізації вмісту й функціонування веб-сайту, виявлення й вирішення питань технічного характеру включно із запобіганням виникненню таких питань.

Обробка даних фізичних осіб — ім'я чи повне ім’я, телефон, адреса електронної пошти тощо — здійснюється відповідно до законодавства України і згоди користувача платформи, наданої ним при прийнятті умов й погодження з ними у межах реєстрації на платформі шляхом підтвердження реєстрації. Зібрані при створенні облікових записів дані МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” використовує для покращення управлінських процесів у межах реалізації проєкту та при просуванні впроваджуваних за допомогою платформи сервісів, у тому числі через надсилання повідомлень електронною поштою.

Використання даних поєднується із передачею їх особам, які на підставі відповідних договорів з МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” беруть участь у реалізації проєктів, а у відповідній частині — також у розпорядження Європейського Союзу та інших донорів, зокрема в частині звітності з реалізації проєктів; в частині пов’язаної із реалізацією проєктів звітності, дані також можуть передаватися податковим органам, аудиторам, незалежним оцінювачам реалізації проєкту та призначеним з боку Європейського Союзу та інших донорів особам в частині моніторингу за реалізацією проєктів. Передача даних непов’язаним з реалізацією проєктів третім особам не передбачається. Передача даних за компенсацію будь-кому не передбачається.

Реєструючись на платформі, її користувач як суб’єкт персональних даних — як безпосередньо, так й через представника — повністю приймає усі умови користування платформою включно із умовами обробки даних, погоджується з ними та дає згоду на обробку даних, розраховуючи на дотримання вимог щодо захисту даних з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних», з метою забезпечення використання платформи й комунікацій з ним, не виключаючи інформування його за номером телефону чи адресою електронної пошти щодо інших подій, сервісів, значущих обставин тощо.

Користувач та МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” однаково це розуміють, що така реєстрація на платформі із підтвердженням цієї реєстрації є виконанням всіх необхідних дій ними у письмовій формі, включно із отриманням у такій формі всієї необхідної й достатньої інформації щодо обробки даних — поінформованості фізичної особи — та ознайомленням із правами і обов’язками суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними згідно із Законом України «Про захист персональних даних» за цим посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

Жодним чином не звужуючи діапазон прийнятих умов й наданої згоди, користувач окремо погоджується, що задля досягнення мети роботи платформи МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” може опрацьовувати та використовувати узагальнену й неперсоніфіковану статистичну інформацію про використання користувачем — як спільно з іншими користувачами, так й окремо — платформи як веб-сайту, що збирається з використанням зокрема cookie-файлів й інших сурогатів-ідентифікаторів, статистичних он-лайн сервісів тощо.

Щодо усіх питань, пов’язаних із обробкою, місцем зберігання та використання даних, користувач може звертатися за адресою електронної пошти [email protected] або за адресою для листування МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ”: вул. Набережно-Лугова, буд. 12, м. Київ, 04071, Україна. З огляду на обставини, з якими пов’язується режим воєнного стану, однак, можуть виникати ускладнення із зверненнями на етапах їх направлення, опрацювання, реакції на них, надання відповіді щодо них. Так само, як це розуміється й щодо інших аспектів платформи, ці обставини знаходяться поза ефективним контролем МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” та користувач разом із МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” однаково це розуміють, що саме по собі це виключає правові підстави для визнання наявності порушення з боку МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” та для настання відповідальності з боку МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” у будь-якому вигляді.

Так само, як це розуміється й щодо всіх інших аспектів платформи, вона як така та її використання не є ‘річчю в собі’, а є лише інструментом реалізації проєкту для надання невідкладної допомоги потерпілому від війни населенню України та для підтримки мистецьких проєктів, що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та є можливим з точки зору реалізації виключно через надання такої фінансової підтримки, яка у свою чергу має визначені для цього умови й вимоги здійснення, які виходять далеко за межі не тільки ефективного, я й контролю взагалі, з боку МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ”. Виходячи з цього, користувач та МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” однаково це розуміють, що термін згоди стосовно використання платформи взагалі й на обробку даних зокрема, а також термін обробки даних — строк на який згода надається та протягом якого обробка даних здійснюється — складає період часу до моменту завершення реалізації відповідного проєкту як це розуміє МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ”, але у будь-якому разі не раніше від того, коли реалізація відповідного проєкту вважатиметься завершеною Європейським Союзом або іншим донором.