ZMINA: Rebuilding. Перша хвиля національних субгрантів

 • Опис
 • Питання та відповіді
 • Аплікаційна форма
Мета першої хвилі національних субгрантів: створення та демонстрація на національному рівні культурних, мистецьких та креативних проєктів, які сприяють розвитку публічного дискурсу на тему відновлення України: ідентичностей, соціальних норм, спільнот, відносин, інфраструктури тощо.  

Оголошення  для подання національних проєктних пропозицій відкрито для
 • індивідуальних заявників, які представляють український культурний та креативний сектори,
 • юридичних осіб (державних або приватних), які представляють організації українського культурного та креативного сектору, включаючи управління культури; муніципальні та державні заклади культури та освіти, що працюють на національному та місцевому рівнях.
Усі культурні та креативні сектори (візуальне мистецтво, перформативні мистецтва, кінематограф, література, міське культурне планування тощо) мають право подати заявку. 

Заявники, заявниці та організації не повинні бути об'єктом санкцій, накладених в Україні та за її межами, а також мають відповідати вимогам державної політики у сфері протидії відмиванню коштів до рівня кінцевих бенефіціарів.

Індивідуальні заявники та заявниці:
 • повинні мати щонайменше два роки професійного досвіду в мистецькому, культурному або креативному секторах *,
 • знаходитись на території України або за її межами. Особи, які перебувають на територіях Республіки Білорусь, Російської Федерації, окупованих Російською Федерацією територіях України або інших країн, не мають права подавати заявку ;
 • повинні бути не молодше 18 років на день закінчення терміну подачі заявок, та мати громадянство України,
 • мати статус фізичної особи-підприємця (ФОП) або діяти як індивідуальні творчі працівники без такого статусу **.
* досвід роботи в мистецькому, культурному чи креативному секторах має бути описаний в аплікаційній формі з посиланнями на відповідний досвід та підтверджений необхідними документами, визначеними для цієї хвилі програми національних проєктів.
** можуть подаватися індивідуальні митці, які здійснюють свою мистецьку, культурну або творчу діяльність одночасно з іншою офіційною роботою.

Організації:
 • існують щонайменше два роки та мають щонайменше два роки професійного досвіду у сфері культури, мистецтва або креативного сектору ***,
 • повинні мати місце реєстрації в Україні, за межами тимчасово окупованих територій України
*** досвід роботи в мистецькому, культурному або креативному секторах має бути описаний в аплікаційній формі з посиланнями на відповідний досвід та шляхом завантаження необхідних документів, визначених для цієї хвилі програми національних проєктів.

Партнерство не є обов'язковою умовою. Однак грантоотримувачі можуть співпрацювати з іншими особами або організаціями, які відповідають критеріям прийнятності програми і можуть відобразити це партнерство в заявці.

ВАЖЛИВО: Здійснення будь-якої економічної діяльності з тимчасово окупованої території України обмежено. Будь-яка угода, пов'язана з цією територією, автоматично стає недійсною. Перелік тимчасово окупованих територій встановлюється Міністерством реінтеграції. Рівень невизначеності щодо цього переліку є надзвичайно високим, і існує багато питань, які не мають вирішення на рівні закону. Ризики, пов'язані з цими питаннями, потенційно охоплюють будь-якого суб'єкта на стороні заявника. Проблематика тимчасово окупованих територій суттєво впливає на спроможність Фонду ІЗОЛЯЦІЯ надавати підтримку відповідним заявникам. Наполегливо рекомендуємо заявникам заздалегідь ознайомитися з переліком тимчасово окупованих територій і звернутися до Міністерства реінтеграції за роз'ясненнями в тих випадках, коли виникають або навіть можливі ризики.

Проєкти, які можуть брати участь у першій хвилі національних субгрантів:

В рамках програми ZMINA: Rebuilding будуть підтримані проєкти, які сприяють дослідженню та сприянню розвитку теми відновлення України, одного або більше напрямків: 
 • зосереджені на розвитку стійкості у воєнний та повоєнний час, збереження та розвиток ідентичностей, сенсів та цінностей, відбудови та дослідження нових соціальних норм і відносин між людьми, деколонізації, створення нових культурних наративів, культурні методи планування урбаністичної та архітектурної відбудови, розвиток громад тощо,
 • сфокусовані на унікальній ролі культурного та креативного сектору у соціальному та економічному розвитку країни,
 • покликані до залучення загалу до участі в представленні повоєнного майбутнього й формуванні уяви суспільства щодо бажаного вигляду громад, інфраструктури, відносин суспільних норм, із залученням також локальних громад,
 • спрямовані на досягнення результатів у вигляді конкретних творчих форм, що мають фізичний прояв, які можуть бути поширені серед інших локальних громад. 
Національні проєкти повинні створювати та зберігати конкретні роботи та напрацювання, якими можна поділитися з іншими громадами.

Усі проєкти мають бути спрямовані на роботу з конкретними місцевими громадами і включати взаємодію та залучення аудиторії до питань стійкості, відбудови та реконструкції в широкому розумінні (кінопокази, перегляд фотографій, дискусії, театральні воркшопи, спільне проєктування ідеальних житлових просторів, створення прототипів і т.д.).

Проєкти матимуть перевагу серед проєктів з однаковою кількістю балів, якщо в них інтегровано головні акценти програми New European Bauhaus: красу, інклюзивність та сталість:
 • збагачувати, надихаючись мистецтвом і культурою,  відповідати потребам, що виходять за межі функціональності, 
 • бути сталими, в гармонії з природою, довкіллям і нашою планетою,
 • бути інклюзивними та заохочувати до діалогу між культурами, дисциплінами, гендерним та віковими групами.
 • нії з природою, навколишнім середовищем і нашою планетою,
Національні проєкти мають включати:
 • реалізацію в Україні, 
 • проведення мінімум однієї публічної події із обговорення на тему “відновлення”,
 • включати проведення одного масштабного заходу з презентацією проєкту,
 • включати як створення, так і презентацію мистецькіх творів в рамках проєкту (може відбуватися одночасно),
 • включати активну співпрацю з чітко визначеними локальними громадами, включаючи місцеву владу,  архітекторів, містобудівельників та інших спеціалістів.
Строк реалізації проєкту та подання звітності:
 • Початок реалізації проєкту — з дати двостороннього підписання договору про надання благодійного субгранту,
 • Строк реалізації проєкту — не більше шести місяців після двостороннього підписання договору про надання благодійного субгранту,
 • Подання проміжної фінансової звітності — після витрачання 70% коштів бюджету субгранту,
 • Подання фінальної описової та фінансової звітності — протягом 30 днів після завершення проєкту 
Розмір субгранту, загальний бюджет та порядок виплат: 
 • Максимальна сума субгранту для підтримки національного проєкту: 10 000 євро. 
 • Загальний бюджет програми з підтримки в частині національних проєктів для першої хвилі відбору: 100 000 євро.
Співфінансування може бути включено до бюджету проєкту, але не є обов'язковим.

ВАЖЛИВО! У разі якщо заявником є фізична особа або самозайнята особа, зокрема фізична особа-підприємець (ФОП), надавач субгранту виконує функції податкового агента щодо таких заявників та при наданні субгранту утримує податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18% та військовий збір в розмірі 1,5%. Це означає, що такі заявники та заявниці до бюджету проєкту можуть закладати максимальну суму субгранту у розмірі 8 050 євро . 

Порядок виплат: 

70% коштів бюджету субгранту виплачуються після участі у воркшопі, підчас якого відбудеться ознайомлення з вимогами та рекомендаціями з видимості проєкту, фінансового менеджменту, описової та фінансової звітності, моніторингу та оцінки проєкту, які відповідають стандартам Європейського Союзу.
Виплачуються у гривневому еквіваленті за курсом обміну Євро на дату продажу частини відповідного траншу від Європейської Комісії.

30% коштів бюджету субгранту виплачуються після отримання фінансового та описового звіту, який враховує всі актуальні витрати за проєктом, містить інформацію про реалізацію проєкту та його результати.
Виплачуються у гривневому еквіваленті за курсом обміну Євро згідно з розрахунком курсу у фінансовій звітності.

Строки подачі заявки та отримання результату (орієнтовні):
 • Відкриття конкурсу: 07.07.2023
 • Кінцевий термін подання: 07.09.2023 о 23:59 (за київським часом)
 • Оцінювання: жовтень 2023 року
 • Інформація про результати оцінювання: листопад 2023 року
 • Підписання договору про надання субгранту: листопад 2023 року
Про результати відбору аплікантів буде повідомлено на електронну адресу, вказану при реєстрації на платформі прийому заявок ІЗОЛЯЦІЯ.

Через кількість заявок, команда програми не зможе надати обґрунтування рішення, і це рішення буде остаточним.

Як подати заявку? 

Через електронну платформу подачі заявок — https://platform.izolyatsia.org/contest/7a478935-afdd-4929-b4d1-1d0ec15982a8

Пакет заявки складається з:
 • форми заявки (заповнюється онлайн на платформі подачі заявок),
 • обовʼязкових додатків до заявки.
Форма заявки включає:
 • опис проєкту, його відповідності вимогам програми, актуальності для цільової громади, процесу втілення, та того, що буде досягнуто в результаті проєкту.
 • опис рівня і способу залученості спільноти у проєкт. Заходи, що будуть передбачені проєктом повинні мати не лише демонстраційний характер, а й бути партисипативними.
 • опис механізму/алгоритму/інструменту вимірювання залученості аудиторії, що відвідує захід. 
 • опис того, яким чином і на яких етапах буде залучена місцева влада та, якщо це передбачає проєкт, — архітектори, містобудівельники, інші спеціалісти.
Обовʼязкові додатки:
 • заповнений бюджет (форма бюджету доступна на платформі подачі заявок), формат .xlsx/.xls — без підпису,
 • скан-копія оформленого та підписаного офіційним представником Заявника листа-гарантії (форма листа-гарантії доступна на платформі подачі заявок), формат .pdf,
 • документи заявника:
 • для юридичних осіб: актуальна повна виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; чинна редакція статуту або положення чи еквівалент (якщо такий є обов'язковим для юридичної особи),
 • для фізичних осіб-підприємців: актуальна повна виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копія паспорта; копія документа з відомостями про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),
 • для фізичних осіб: копія сторінок паспорта з 1 по 6 та сторінки із зазначенням поточного місця проживання (для паспорта у формі книжечки) або лицьового та зворотного боку ID-картки паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання/витягу з реєстру територіальної громади; копія документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідки ВПО (за наявності)) - кожен з цих документів - окремим єдиним файлом у форматі .pdf,
Пізніше вас можуть попросити надати додаткові документи для підтвердження статусу юридичної особи, перевірки фінансової спроможності, підтвердження банківського рахунку тощо.

ВАЖЛИВО! Подання заявки можливе лише після заповнення всіх розділів форми та завантаження додатків. Однак, завантаження всіх необхідних додатків до заявки є виключною відповідальністю заявника.

Після подання заявки заявник отримає електронний лист з підтвердженням того, що заявку було подано, а статус заявки на платформі зміниться на "На розгляді".

Подання заявки вимагає надання інформації, яка ідентифікує заявника. Самий лише початок використання платформи подачі заявок є наданням згоди заявником на обробку наданих даних у вигляді, необхідному й достатньому для реалізації програми, опрацювання й оцінки заявки, а також адміністрування субгранту. Це означатиме, що вони використовуватимуться лише з цією метою, допоки не буде отримана згода заявника про інше.

У випадку виявлення технічних проблем підчас подачі заявок, будь ласка звертайтеся за адресою [email protected]

Критерії відбору: як оцінюються заявки

Перевірка на відповідність вимогам: 

Команда проєкту ZMINA: Rebuilding перевірятиме всі заявки, подані на платформі, на відповідність вимогам для даної хвилі національних проєктів.

Заявки можуть бути відхилені, якщо виявиться, що:
 • заявник або заявниця подали неправдиву інформацію, необхідну для подачі заявки, або зовсім не надали таку інформацію. 
 • заявник раніше брав участь у підготовці умов та опису даної хвилі національних проєктів  і це тягне за собою нерівноцінну конкуренцію  (конфлікт інтересів). 
 • Документи, подані в заявці, не містять інформації, яка вимагається в конкретному полі аплікаційної форми, заявник не пройшов технічний відбір.
Технічні вимоги (технічний відбір):
 • заявка подається допустимим заявником та партнерами (за наявності партнерів),
 • місцезнаходження або місце проживання заявника (та партнерів за їх наявності) відповідає умовам, визначеним для цієї хвилі програми національних проєктів,
 • початок реалізації проєкту відповідає умовам, визначеним для цієї хвилі програми національних проєктів,
 • термін реалізації проєкту відповідає терміну реалізації проєкту, визначеному для цієї хвилі відбору національних проєктів,
 • всі необхідні додатки завантажені на платформу у відповідності до стандартних шаблонів, які можна завантажити на платформі,
 • всі необхідні додатки завантажуються на платформу окремими файлами та у форматах, визначених для даної хвилі відбору національних проєктів,
 • всі необхідні додатки є читабельними, доступними та придатними для друку,
 • стосовно  витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - дані у витягу є актуальними на дату подання заявки та подано  повний витяг,
 • сума субгранту, що запитується в бюджеті, знаходиться в межах максимальної суми субгранту, визначеної для цієї хвилі відбору національних проєктів,
 • аплікаційна форма заповнена та містить всю необхідну інформацію.

ВАЖЛИВО: Дуже важливо, щоб заяви, зроблені заявником у гарантійному листі, були правдивими. В іншому випадку заявка може бути відхилена на будь-якому етапі процесу відбору.  На наступних етапах неправдиві твердження є юридичною підставою для розірвання договору про надання субгранту, повернення коштів субгранту та відшкодування збитків.

Заявки, які не пройдуть вищевказану перевірку, будуть відхилені. Такі заявники та заявниці будуть повідомлені про це електронною поштою на адресу, вказану при реєстрації на платформі заявок ІЗОЛЯЦІЇ. Решта заявок сформують попередній список проєктів.

На наступному етапі відбору кожна заявка з попереднього списку  проєктів підлягатиме окремій незалежній оцінці двома зовнішніми експертами або експертками.

Аспекти оцінювання заявки зовнішніми експертами та експертками:

Мета (20 балів):
 • Чи відповідають мета та очікувані результати проєкту меті даного оголошення на прийом заявок?
 • Чи чітко та кількісно визначені очікувані результати?
Методологія (20 балів):
 • Наскільки план проєкту має сенс? Наскільки послідовний і реалістичний план проєкту?
 • Наскільки чітко описані заходи?
 • Чи призведуть заплановані заходи до очікуваних результатів?
 • Наскільки прораховані та мінімізовані ризики невиконання проєкту?
Команда проєкту (10 балів): 
 • Наскільки досвідченою є команда проєкту у реалізації проєктів, у тому числі у наданні описової та фінансової звітності?
Бюджет проєкту (10 балів):
 • Наскільки детально та обґрунтовано підготовлено бюджет?
 • Наскільки бюджет відповідає потребам і масштабу проєкту? 
 • Чи не містить бюджет недопустимих витрат?
Видимість, аудиторія та вплив (20 балів):
 • Наскільки у проєкті задіяна місцева громада та органи місцевого самоврядування? Який рівень і характер цієї участі в процесі проєкту?
 • Наскільки сильною запланована видимість проєкту?
 • Чи будуть результати проєкту актуальними в інших громадах/контекстах?
 • Чи матиме проєкт стійкий вплив або довгостроковий слід?
Наскрізні питання (20 балів):
 • Наскільки проєкт включає гендерний баланс, різноманітність та інклюзію?
 • Наскільки до проєкту включена екологічна стійкість?
 • Чи мінімізовано вплив на навколишнє середовище?
 • Наскільки великий вплив на навколишнє середовище?
Кінцевий бал для кожної заявки буде результатом середнього арифметичного між оцінкою двох зовнішніх експертів та експерток. Щоб пройти відбір до завершального етапу, заявка має набрати мінімум 50 балів. Заявки, які матимуть остаточні оцінки менше 50 балів, будуть відхилені, про що буде повідомлено заявників електронним листом на пошту.

На завершальному етапі відбору заявки опрацьовуватимуться відбірковою комісією, створеною у складі п’яти осіб:
 • По одному представнику або представниці від кожного партнера програми — фонду ІЗОЛЯЦІЯ, Malý Berlín та Trans Europe Halles,
 • Досвідчений представник або представниця українського культурного та креативного сектору,
 • Досвідчений представник або представниця культурного та креативного сектору ЄС.
Відбіркова комісія зробить остаточний відбір проєктів за заявками, спираючись на отримані бали та прагнучи досягти найкращого співвідношення з точки зору актуальності, інклюзивності, а також географічної різноманітності та наявного бюджету програми.

Додатково, при виборі між двома проєктами, які набрали однакову кількість балів, будуть прийняті до уваги наступні аспекти:
 • Гендерний баланс,
 • Регіональний баланс у межах регіонів України,
 • Інклюзія (в тому числі художників, художниць, професіоналів та професіоналок культури з інвалідністю, представників та представниць меньш репрезентованих груп тощо),
 • Різноманітність культурних секторів,
 • Залученість переміщених українських громад,
 • Залученість діячів українського культурного і креативного сектора, які перебувають за межами України через війну,
 • Приділення значної уваги екологічній стійкості,
 • Проєкти, що об'єднують основні напрямки New European Bauhaus.
Допустимі витрати та обмеження:

Допустимі витрати:
 • Витрати, передбачені в бюджетних категоріях згідно з формою бюджету,
 • Витрати, які є необхідними та безпосередньо пов’язані з реалізацією проєкту (прямі витрати),
 • Витрати, які відповідають принципам ефективного, цільового та раціонального використання коштів субгранту,
 • Витрати, які фактично будуть понесені протягом строку реалізації цього проєкту. Строк реалізації проєкту визначається як період з дати двосторонього підписання Договору про надання благодійного субгранту по кінцеву дату реалізації проєкту, яка вказана в Договорі про надання благодійного субгранту,
 • Витрати, які будуть відображені в бухгалтерському обліку отримувача субгранту (окрім заявників фізичних осіб) та мають бути підтверджені фактичною оплатою відповідно до виписок банку та супровідними документами відповідно до умов Договору про надання благодійного субгранту,
 • Витрати відповідають чинному законодавству України.
Форма бюджету передбачає наступні бюджетні категорії:
 1. Послуги за мистецьку/культурну роботу (без адміністративної команди проєкту), включно з податками — з розрахунку максимальної оплати за період послуг у проєкті не більше 75 євро/день, 
 2. Проїзд:
  1. 2.1. Витрати на проїзд для митців та дієвців культури, що залучені у проєкт, включно з податками — макс. 65 євро/туди та у зворотній бік у межах України та макс. 350 євро/туди та назад за межами України,
  2. 2.2. Зелена надбавка на поїздки більше ніж 600 км за межами України, що не здійснюються літаком, включно з податками — макс. 300 євро/туди та у зворотній бік,
 3. Добові та проживання для митців та дієвців культури, що залучені у проєкт, включно з податками — макс. 65 євро/доба,
 4. Сімейна підтримка для митців та дієвців культури, що залучені у проєкт, які подорожують з маленькими дітьми, включно з податками — макс. 100 євро/подорожуючий митець або дієвець культури,
 5. Витрати на візу, включно з податками — макс. 80 євро/віза,
 6. Доставка/транспортування (матеріалів, обладнання тощо),
 7. Mатеріали,
 8. Інструменти, обладнання та інші засоби (у тому числі основні) — лише у вигляді витрат на амортизацію — може бути врахована лише та частина витрат, яка відповідає нормі фактичного використання для проєкту й протягом його реалізації,
 9. Послуги, необхідні для реалізації проєкту (послуги виробництва (продакшину), оренди обладнання, інструментів тощо — окрім послуг, повʼязаних з адміністративною командою проєкту),
 10. Витрати на комунікацію, маркетинг і документацію подій,
 11. Витрати на адміністративну команду проєкту (бухгалтер, менеджер, юрист тощо) — лише за рахунок коштів Заявника. 
Недопустимі витрати:
 • непрямі витрати,
 • витрати на адміністративну команду проєкту (бухгалтер, менеджер, юрист тощо) за рахунок коштів субгранту,
 • витрати які не відповідають допустимим витратам, зокрема:
 • витрати, пов’язані з поверненням капіталу та дивідендами,
 • борг і плата за обслуговування боргу,
 • забезпечення майбутніх збитків або боргів,
 • заборгованість по відсотках,
 • збитки від обміну валют,
 • банківські витрати, стягнені банком отримувача субгранту за банківські перекази від надавача субгранту,
 • надмірні або необдумані витрати,
 • ПДВ, що підлягає відрахуванню або відшкодуванню,
 • витрати або внески, заявлені в рамках інших грантів ЄС (або грантів, наданих державою-членом ЄС, країною, що не входить до ЄС, або іншим органом, за фінансової підтримки ЄС),
 • витрати або внески для персоналу національної (або регіональної/місцевої) адміністрації для подій та заходів, які є частиною звичайної діяльності (тобто здійснюються не лише завдяки субгранту),
 • витрати (у тому числі проїзд і добові) для персоналу або представників установ, органів або агентств ЄС,
 • витрати (у тому числі проїзд і добові) для персоналу фонду ІЗОЛЯЦІЯ,  Trans Europe Halles та Malý Berlín.
За результатами остаточного відбору проєктів за заявками відбірковою комісією, заявники та заявниці за проєктами, які успішно пройшли відбір будуть повідомлені про наявну в них можливість продовжити участь у цій хвилі відбору національних проєктів на етапі з укладання договору про надання благодійного субгранту. Заявники та заявниці, чиї проєкти не будуть відібрані для фінансування на цьому завершальному етапі, отримають лист з відмовою або повідомлення про включення до резервного списку на електронну пошту.

Запрошення до підготовки укладання договору про надання благодійного субгранту не є офіційним зобов’язанням щодо фінансування. Команді програми ZMINA: Rebuilding потрібно буде провести різні юридичні перевірки перед підписанням договору субгранту: підтвердження юридичної особи, місцезнаходження, перевірку виключення тощо.

Укладання договору про надання благодійного субгранту:

Підготовка укладання договору про надання благодійного субгранту передбачає діалог з метою детального уточнення технічних або фінансових аспектів проєкту та може потребувати додаткової інформації з боку Заявників. Цей етап також може включати коригування заявки та бюджету з урахуванням рекомендацій вибіркового комітету або інших аспектів. Розв'язання усіх питань та уточнень буде попередньою умовою для підписання договору про надання благодійного субгранту.

Права й обов’язки щодо реалізації проєктів за заявками відповідно до результатів відбору виникатимуть тільки після укладення договору про надання благодійного субгранту між заявниками та фондом ІЗОЛЯЦІЯ та відповідно до умов цього договору. У випадку партнерства на рівні заявників, такі договір чи угода укладатимуться всіма ними, а всі ці заявники та заявниці вважатимуться солідарно й взаємно відповідальними за успішну реалізацію проєкту, додержання правил і вимог до фінансування, звітування тощо, а також за зобов’язаннями відповідно до такого договору чи угоди.

ВАЖЛИВО. Ознайомитися з прикладами шаблонами та інструкціями для субгрантерів можна за посиланням: приклад наративного звіту, приклад угоди.

Паралельно з підготовкою укладання договору, команда програми ZMINA: Rebuilding проведе обов’язковий воркшоп з умовами субгранту (щодо вимог та рекомендацій з видимості проєкту, фінансового менеджменту, описової та фінансової звітності, моніторингу та оцінки проєкту, які відповідають стандартам програми Креативної Європи) (надалі — вимоги). 

З боку команди програми, менеджер субгрантів та команда програми буде контролювати роботу одержувачів субгрантів і надаватиме підтримку та інформацію, щоб допомогти субгрантерам задовольнити такі вимоги та рекомендації для реалізації та звітності за проєктом. 

Підтримка заявників:

Протягом двомісячного періоду подачі заявок з 07.07.2023 року команда ZMINA: Rebuilding надаватиме постійну підтримку заявникам:
 • через лінію підтримки [email protected], де команда програми протягом 2 робочих днів надаватиме відповідь на запитання заявників;
 • FAQ — на сайті програми; 
 • Щотижневі zoom-зустрічі для заявників з командою програми. Записатися можна за посиланням.
😢 На жаль, строк приймання заявок заявок за цією програмою закінчився.

Заявки приймаються до:
07.07.2023 — 07.09.2023

Найбільш розповсюджені питання оновлено 04.09.2023 (починаючи з питання №18)

 1. Юридична адреса моєї організації знаходиться на окупованій території, але фактично я знаходжусь у м. Київ та маю довідку переселенця, чи можу я подаватися?

  Щодо обмежень по тимчасово окупованим територіям, — ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»:

  «Здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.»

  Щодо місцезнаходження та місця проживання:

  Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»:

  «Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.»

  Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»:

  «Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи — підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах».

  Термін «місцезнаходження» для юридичних осіб та «місце проживання» тепер не визначаються в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», але відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»:

  «Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському, Цивільному кодексах України та інших законодавчих актах.»

  Відповідно до ч. 1 ст. 93 Цивільного кодексу України:

  «Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.»

  Тобто, юридична особа зобов‘язана забезпечувати достовірність відомостей Єдиного державного реєстру та відображати в ньому зміни щодо свого місцезнаходження — фактичного місця ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

  Відповідно до ч. 1 ст. 29 Цивільного кодексу України:

  «Місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово».

  Тобто, фізична особа-підприємець зобов‘язана забезпечувати достовірність відомостей Єдиного державного реєстру та відображати в ньому зміни щодо свого місця проживання — житла, в якому вона проживає постійно або тимчасово.

  Інакше кажучи, якщо про юридичну особу чи фізичну особу-підприємця відомо, що фактично вона здійснює діяльність з іншого місця аніж це наведено в Єдиному державному реєстрі, то такою особою на виконаний покладений на неї законом обов’язок щодо забезпечення достовірності. Що має наслідком неможливість достовірної їх ідентифікації, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності, відкриття рахунків у банках тощо. Витяг з Єдиного державного реєстру з достовірними відомостями - є обов’язковим додатком до вашого проєкту в рамках Першої хвилі  національних субгрантів.

 2. Чи обов’язково надавати актуальний повний витяг? Як його отримати?

  Обов’язково. Витяг можна отримати онлайн за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/content/paid-search

  При замовленні витягу на кроці «4. Вибір відомостей», коли треба обрати пункти для внесення до документа, треба обрати опцію «Помітити всі», що вона надається в нижній частині переліку.

 3. Яка максимальна сума субгранту у межах Першої хвилі національних субгрантів програми Zmina: Rebuilding для Фізичних осіб та ФОП?

  У разі якщо заявником є фізична особа або самозайнята особа, зокрема фізична особа-підприємець (ФОП), надавач субгранту виконує функції податкового агента щодо таких заявників та при наданні субгранту утримує податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18% та військовий збір в розмірі 1,5%. Тобто, Ви зможете отримати максимальну суму субгранту - 8050,00 євро для фізичних осіб або самозайнятих осіб, зокрема фізичних осіб-підприємців (ФОП). Відповідно у заявці, на платформі, ви маєте вказати максимальну суму субгранту - 8050 євро.

 4. Якої групи має бути ФОП для подачі?

  ФОП може бути лише 3 групи.

 5. Якою мовою необхідно заповнювати заявку, а також бюджет у межах Першої хвилі національних субгрантів  Zmina: Rebuilding?

  Українська мова.

 6. Чи можу я подавати заявки на субгрант, якщо я працюю одна (один) у команді? Чи обов'язково залучити декілька людей?

  Кожен проєкт унікальний. Ви залучаєте у команду ту кількість людей, котра необхідна для реалізації Вашого проєкту.

  Зверніть увагу на опис команди: наскільки досвідченою є команда проєкту у реалізації проєктів, у тому числі у наданні описової та фінансової звітності

 7. Як краще подаватися, через партнерську ГО або ФОП?

  На Ваш розсуд. Через партнерські ГО Ви отримуєте всю суму бюджету. У разі, якщо заявником є фізична особа, або фізична-особа-підприємець (ФОП), надавач субгранту виконує функції податкового агента щодо таких заявників та при виплаті (наданні) субгранту самостійно утримує податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18% та військовий збір в розмірі 1,5%.

 8. За яким курсом виплачується субгрант?

  70% коштів бюджету субгранту виплачуються після участі у воркшопі з умовами субгранту (щодо вимог та рекомендацій з видимості проєкту, фінансового менеджменту, описової та фінансової звітності, моніторингу та оцінки проєкту, які відповідають стандартам програми Креативної Європи).

  Виплачуються у гривневому еквіваленті євро до грн. за курсом обміну на дату продажу частини відповідного траншу від Європейської Комісії.

  30% коштів бюджету субгранту виплачуються після отримання фінансового та описового звіту, який враховує витрати за проєктом, містить інформацію про реалізацію проєкту та його результати.

  Виплачуються у гривневому еквіваленті євро до грн. за курсом обміну згідно до розрахунку курсу у фінансовій звітності.

  Просимо врахувати, що курс на дату подання заявки може відрізнятися від фактичного курсу продажу валюти для першого траншу у розмірі 70%. Продаж валюти під реалізацію проєктів за субгрантами буде проведено лише після підписання субгрантових договорів й перед проведенням виплат для субгрантерів.

 9. Яка необхідна буде документація для звітності?

  Звітність складатиметься з описового та комунікаційного блоків та фінансової звітності. Форми описової та фінансової звітності разом з детальною Інструкцією щодо фінансової звітності - будуть надані з договором на отримання субгранту, а також будуть доступні для ознайомлення через посилання на сайті програми з 16.07.2023 року. 

 10. Як підписувати бюджет у форматі Microsoft Excel?

  Заповнюються дані підписанта. Підпис та печатку на етапі подання заявки - не вимагається. Заповнена Вами форма бюджету потім буде використана для оформлення додатку до договору. При підписанні договору - підпис та печатка (за наявності) на бюджеті є обовʼязковими. 

 11. Хто може подаватися у межах Першої хвилі національних субгрантів  Zmina: Rebuilding?

  • діячі та діячки українського культурного і креативного сектора можуть подавати заявки як індивідуальні заявники чи заявниці. Вони можуть перебувати на підконтрольних Україні територіях або за межами України. Виключенням є перебування на території Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територіях України. Для заявників — фізичних осіб-підприємців (ФОП) обов’язковим є не перебування та не провадження професійної діяльності на тимчасово окупованих територіях України. Також індивідуальні заявники та заявниці не можуть подаватися на участь в програмі, якщо на них накладено санкції в Україні чи деінде, та мають відповідати умовам фінансового моніторингу;
  • будь-які організації українського культурного і креативного сектора, у тому числі відділи/департаменти культури; заклади культури та заклади освіти сфери культури загальнодержавного та місцевого рівня, які можуть пропонувати самостійні проєкти, або у партнерстві. Такі організації мають бути зареєстровані в Україні та їх місце перебування не є тимчасово окупована територія України, та за умов неперебування під встановленими в Україні чи деінде санкціями й відповідності вимогам фінансового моніторингу аж до рівня кінцевих бенефіціарних власників.

  Індивідуальний заявник чи заявниця повинні мати мінімум 2 роки професійного досвіду на дату подання заявки.

  Митцям та активістам ми рекомендуємо подаватися через партнерські ГО. Але митці й активісти можуть також подати заявку від себе самостійно як фізичні-особи.

  Організація повинна існувати не менше двох років та мати не менше двох років професійного досвіду у культурному або креативному секторі. 

  Партнерство не вимагається, однак для реалізації проєкту може бути передбачено національне партнерство, співпраця з іншими особами чи організаціями.

 12. Чи може одна й та сама організація/ фізособа подавати кілька заявок? Якщо так - чи вплине це на їх розгляд?

  Одна й та сама організація/фізособа може подавати кілька заявок, але проєкти мають бути різними. Це не вплине на їх розгляд.

  Підтриманим буде лише 1 проєкт за результатами оцінювання.

 13. Хто буде правовласником аудіовізуальних матеріалів, які будуть створені командою під час проєкту, після його закінчення?

  Правовласником буде той, хто створив матеріали.

  До МБФ ІЗОЛЯЦІЯ не переходять майнові права інтелектуальної власності на створені матеріали. Заявник під час подачі проєкту на конкурс має надати лист-гарантію про те що: під час створення охоплюваного заявкою мистецького проєкту ним буде вжито всіх необхідних заходів щодо додержання прав інтелектуальної власності третіх осіб відповідно до вимог книги 4 Цивільного кодекса України.

  Заявник запевняє, що за ініціювання цього з боку МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ" ним будуть видані ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності створених при створенні охоплюваного заявкою мистецького проєкту — відповідно до вказівок МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ". Ініціювання запросу ліцензій може бути пов'язано з промоцією проєкту Zmina: Rebuilding або за запитом донора. З формою листа-гарантії можна ознайомитися безпосередньо на платформі.

 14. Чи прийнятним буде фінансування додаткових заходів у якості співфінансування у межах Першої хвилі національних субгрантів Zmina: Rebuilding?

  Співфінансування можливе, за умови, якщо заявник, проєкту та строки проєкту - одні й ті самі та немає подвійного фінансування одних й тих же самих бюджетних лінійок різними донорами.

  Інший донор має бути попереджений про співфінансування також, бо кожен донор уникає подвійного фінансування одних й тих же витрат.

  Тобто, наприклад, оплата праці бухгалтеру, або фінансисту – те, що не сплачуються з нашого бюджету- може бути оплачена іншим донором.

  Співфінансування може бути включено до бюджету проєкту, але не є обов'язковим.

 15. Чи повинні грантоотримувачі повідомляти МБФ «ІЗОЛЯЦІЯ», якщо відбуваються зміни в проєкті?

  Обов’язково! У разі зміни в заходах проєкту, результатах проєкту, в команді проєкту, а також у випадку пов’язаних з цим змін у загальному бюджету проєкту, у випадку виникнення ситуацій, що можуть негативно вплинути на проєкт, зашкодити отриманню результатів проєкту, грантотримувач зобов’язаний звернутися офіційним листом-поясненням до МБФ «ІЗОЛЯЦІЯ».

 16. Чи можна змінювати назву проєкту, терміни виконання та терміни звітування по проєкту?

  У разі зміни назви проєкту – необхідно звернутися офіційним листом-поясненням до МБФ «ІЗОЛЯЦІЯ».У разі зміни строку проєкту – необхідно звернутися офіційним листом-поясненням до МБФ «ІЗОЛЯЦІЯ».

 17. Чи можу я в Договорах з фахівцями ділити суму на дві частини - попередню оплату та оплату після виконання?

  Так, можете.

  Сума субгранту не може бути більше, вона може бути менше, якщо ви будете мати можливість менше витратити коштів.

  Якщо сума загальна субгранту зменшиться - то ви отримаєте відповідну різницю між фінальною сумою гранту та тим, що вже було сплачено під час першого траншу.

 18. Де ми можемо переглянути відеозапис з Презентації першої хвилі програми національних субгрантів ZMINA: Rebuilding

  Ви можете переглянути відео за посиланням.

 19. Чи є можливим продавати квитки, наприклад, на виставу, яка створена в рамках проєкту ZMINA: Rebuilding, за кошти субгранту?

  Так, якщо проєкт приносить певний прибуток під час реалізації проєкту (будь то гроші з продажу квитків або книги, приклади не є вичерпними) за результатами досягнення мети субгранту - в рамках даної програми це допустимо. Кошти мають бути реінвестовані у проєкт та відповідно бути відображені у бюджеті проєкту та у відповідних розділах аплікаційної форми.

 20. Яким чином я можу підтвердити свій досвід роботи, якщо я подаюсь від ФОП?

  Умовами програми передбачено, що заявник-ФОП, як і ГО, має існувати щонайменше два роки (уточнюємо - на дату подачі заявки) та мати щонайменше два роки професійного досвіду у сфері культури, мистецтва або креативного сектору.
  Досвід роботи в мистецькому, культурному або креативному секторах має бути описаний в аплікаційній формі у розділі “Коротка інформація про заявника чи заявниці та його чи її досвід у культурному або креативному секторі (до 1000 знаків)” з посиланнями на відповідний досвід (це може бути Ваше портфоліо, коротке резюме, де ви окреслите роки та реалізовані проєкти або ваш варіант) та за бажанням - шляхом завантаження документів у полі “інші документи”, що також можуть додатково розкрити досвід.
  Зверніть увагу! Відповідність КВЕД у ФОП перевіряється самим заявником. При необхідності - ФОП може додати відповідні КВЕД. Термін 2 роки не відноситься до дати окремих квед.
  Додатково рекомендуємо переглянути відеозапис Презентації щодо вимог до Заявників.

 21. Чи має партнер також підписувати лист-гарантію?

  При подачі партнерського проєкту - “партнер” - це рівнозначний співвиконавець проекту, без котрого проєкт не може бути повністю реалізовано. При цьому - мова не йдеться про членів команди, бо вони - виконавці проєкту. Партнер проєкту має відповідати тим же самим критеріям, як і заявник. Також партнер проєкту підписує гарантійний лист та зазначається потім у договорі про надання субгранту - як співвиконавець та несе відповідальність за реалізацію проєкту, так само, як і заявник.

 22. Яким чином буде розподілятися субгрант між партнерами проєкту при подачі партнерського проєкту?

  У договорі субгранту зазначаються одначасно усі партнери-співвиконавці. Кошти субгранту будуть виплачені Партнеру-Заявнику. Партнер-Заявник самостійно розподіляє кошти між партнерами.

 23. Яким чином ми повинні довести співпрацю з громадою?

  Заявник зазначає дану інформацію в заявці, вказуючи напрям співпраці з громадою. Додаткових підтверджуючих документів не вимагається.

Додатково:
Подивитися структуру аплікаційної форми